5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Diputació de Álava
Premi a la ciutat més sostenible al projecte realitzat per ens locals supramunicipals

 
A 30 Km de Vitoria-Gasteiz es troba ubicada la Vall Salada, en el municipi de Salines d'Añana, al costat del casc urbà. Es tracta d'una superfície de forma triangular formada per aterraçaments a diferents nivells i encaixada en una estreta vall de topografia complexa. Constitueix un lloc únic en el qual al llarg de la història s'ha desenvolupat una activitat salinera que ha anat conformant l'actual entramat de plataformes de producció de sal a partir de l'evaporació natural de morir-la o aigua salada. El nombre de plataformes és superior a 5.000 i s'adapten a l'orografia recorrent el curs del riu Muera, que neix al costat del manantial principal de salmorra.

Les primeres dades segures sobre l'existència d'eres a la vall procedeixen d'un document de l'any 822. La producció de sal, passant per moltes situacions diferents, va durar fins als anys 60, quan es abandonada definitivament per falta de rendibilitat econòmica, fins a arribar a la situació actual d'abandonament total. Aquesta situació d'abandonament total, que deriva en ruïna gairebé completa de la Vall Salada, fa veure la necessitat de la redacció d'un Pla Director que organitzi la recuperació integral d'una salina, des de tots els àmbits que en ella es presenten.

La declaració de la Vall Salada de bé Qualificat com Monument, porta a la Diputació Foral d'Àlaba, a través del Servei de Patrimoni Històric-arquitectònic, a iniciar una sèrie d'accions per tal de generar les condicions necessàries per invertir el procés de deteriorament de la Vall i començar la seva recuperació integral.