4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Albanto y Ciérvana (Vizcaya)
Accésit a la ciutat més sostenible per haver desenvolupat una actuació ambiental innovadora

 
ACTUACIONS DE REFORESTACIÓ AMB ESPÈCIES AUTÒCTONES
Aquesta reforestació es realitza a terrenys degradats i contaminats, al mateix temps que es persegueix l'eliminació paulatina d'espècies no autòctones i la recuperació d'antics boscos. L'objectiu és el de possar en funcionament els terrenys per a que els ciutadans puguin disfrutar-los, i la recuperació de la biodiversitat perduda després de segles d'intervenció en el paisatge i explotació dels recursos.

A partir de tallers de formació (amb la creació de llocs de treball especialment dirigits a dones) s'ha possat en marxa un viver forestal destinat a la producció d'arbres i arbusts autòctons. El viver es nutreix de llavors recollides a les zones el més properes possible al lloc on posteriorment es sembraràn els planters d'un o dos anys de vida. Aquest sistema facilita i abarata els costos a l'inici i també posteriorment, al tratcar-se d'espècies autòctones que requereixen un manteniment posterior baix.