11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Almuñécar
Guanyador ex aequo del Premi a la ciutat més sostenible en la gestió de l'educació ambiental

 
Ha resultat guanyador amb el projecte d'educació integral de la població que inclou formació sobre l'ús correcte de la recollida selectiva, un major coneixement de la fauna i flora, dels principals paratges naturals, així com del foment de l'ús de productes locals i estacionals.