9a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Àrea Metropolitana de Barcelona
Premi a la ciutat més sostenible
en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
Catalunya il'àrea metropolitana de Barcelona són zones amb problemes d'escassetat de recursos hídrics. Per millorar la situació i completar la gestió integral del cicle de l'aigua s'ha dut a terme la creació d'unes instal · lacions que regeneren les aigües procedents de les depuradores i les reutilitzen.

Per dur a terme la substitució de l'aigua són necessàries una estació de regeneració i una xarxa de distribució d'aigua bàsica. També s'ha afegit un nou tractament d'electrodiàlisi reversible que permet abastir a més usuaris i agrícoles.

Cal destacar la necessitat d'explicar a la societat les bondats de l'aigua regenerada fomentant l'acceptació de l'opinió pública. Es va realitzar una prova pilot a manera de demostració i difusió per les entitats educatives.

Existeixen diferents organismes que han col · laborat en el desenvolupament del projecte: UE, Ministeri de Medi Ambient, Agència Catalana d'Aigua, Depurbaix, Aquaebro, Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament del Prat i de Barcelona. La inversió total de les instal · lacions ha estat de 110 milions d'euros.

El resultat de la creació d'aquestes infraestructures es mesura mitjançant el volum d'aigua reutilitzada que demostra, entre altres resultats, que l'ús de l'aigua regenerada ha estat capital durant les sequeres dels anys 2007 i 2008.

La creació de l'estació de regeneració, a més de disminuir notablement l'extracció d'aigua d'aqüífers i evitar que vagi a parar al Mar Mediterrani, constitueix un estalvi d'aigua directe.

L'estratègia de comunicació s'ha centrat en diferents grups d'interès des de l'àmbit escolar l'universitari sense oblidar a l'opinió pública. Per això s'han dut a terme presentacions en congressos, articles en revistes especialitzades, documentació de suport a les vistes, difusió en premsa escrita i digital i la creació i divulgació de vídeos tècnics.