3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Badalona (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de l'eficiència energètica

 
S'ha aprobat una ordenança municipal, amb la denominació “llévate el sol a casa” sobre l'incorporació de sistemes de captació d'energía solar per a usus térmics en edificacions del municipi, de forma que tots els edificis nous dispossin de sistemes de captadors d'energía solar. S'ha obert també una línia d'ajudes económiques per a l'instalació de plaques solars en edificis antics no afectats per aquesta normativa. Tota aquesta acció tenia el suport de tots els col·lectius afectats.