10a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Consorci per a la defensa del riu Besós
Premi a la ciutat més sostenible
en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
En els últims anys han desenvolupat un projecte de co-digestió anaeròbica dels fangs de la depuradora per incrementar la producció de biogàs i d'aquesta manera generar electricitat amb el mateix. Amb aquest sistema s'ha augmentat en un 98% la producció de biogàs i un augment el 315% de la generació d'energia.