11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Binéfar
Guanyador ex aequo del Premi a la ciutat més sostenible en la gestió de l'educació ambiental

 
Porta desenvolupant des de fa anys un intens i ampli programa d'activitats d'educació, algunes d'elles tradicionals com la plantació d'arbres i que es dirigeixen a aspectes com l'abandonament d'animals, ús de transport públic, consum de productes de locals i de temporada, ús d'aigua canalitzada, recopilació de llavors autòctones com a banc de diversitat entre moltes altres.