9a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Burgos
Premi a la ciutat més sostenible en
la gestió de la mobilitat-canvi climàtic

 
La ciutat de Burgos presentava una situació urbana amb una mobilitat pobra i caòtica, un transport públic antiquat i l'existència de bicicletes era pràcticament inexistent.

L'ajuntament de la ciutat es va proposar reduir l'ús d'automòbil i fomentar el transport sostenible reduint i controlant el trànsit rodat del nucli antic. Altres metes propostes van ser la reducció d'emissions de gas, el foment de la conscienciació ciutadana pel que fa a temes ambientals i la peatonalització del nucli històric.

Aquest projecte s'ha desenvolupat en consens amb les diferents associacions de veïns i grups afectats com comerciants, empreses de repartiment, taxistes i associacions de ciclistes i de persones de mobilitat reduïda.

Des de 2005 s'ha estat treballant en la millora de la mobilitat de Burgos dins el marc de la Comissió Europea i ha estat cofinançat per la mateixa. El projecte va consistir en diverses mesures al llarg de sis anys: renovació de la flota d'autobusos i modificació del seu recorregut, ampliació del carril bici, zona de vianants del centre històric amb sistema de control integrat, creació d'un Pla d'Accessibilitat per a la part alta de la ciutat, i un Pla de Mobilitat per als polígons industrials. Pensant en treballadors i universitaris es va fomentar la iniciativa del cotxe compartit.

Per tal de calar en la mentalitat del ciutadà i convèncer de les bondats del transport públic i sostenible es van crear diverses campanyes de comunicació i un Fòrum de discussió amb els agents implicats. En aquest sentit, es va aconseguir canviar la concepció que es tenia de la bicicleta com a transport, passant a ser un mitjà que abasti més enllà del públic estudiantil, segur i modern (es va augmentar el 3000% el seu ús des de 2004). En total es va aconseguir que el 72% de la població es mobilitzés mitjançant transport públic, bicicleta oa peu.

A més de tots els resultats comentats anteriorment, el projecte burgalès de mobilitat ha guanyat nombrosos premis de mobilitat i sostenibilitat com el premi IDEA, Civitas City off the Year i Ategrus.