10a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Cabrils
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 
A l'Ajuntament de Cabrils, pel seu projecte de modificació del sistema de gestió de residus, passant de la incineració pràcticament del 100% dels residus a un sistema de recollida i gestió selectiva que en ser un municipi turístic redueix l'impacte econòmic i ambiental. És de destacar el fort impacte de la població en la modificació dels hàbits de gestió de residus.