4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria (Las Palmas)
Premi a la ciutat més sostenible al projecte realitzat per ens locals supramunicipals

 
PLA D'ACCIÓ PER A LA CONVERSIÓ DE LA COMARCA DEL SUDEST DE GRAN CANARIA
El jurat ha considerat que el Pla es un exemple de model de desenvolupament sostenible. Alguns exemples de les actuacions desenvolupades son:
- Firma d'un conveni amb el Consejo Insular de Aguas de las Islas Canarias per a la distribució de l'aigua procedent del terciari per les xarxes que el Consejo disposa a tota la comarca i eventualment a la resta de la illa.
- Projecte AQUAMAC, de “Auditoria Energética en la producción de agua de la planta desaladora del Sureste. Análisis de pérdidas en la red general de distribución” que contempla també l'instal·lació d'equips d'estalvi d'aigua en sis instal·lacions municipals.

La Mancomunitat participa conjuntament amb altres municipis, universitats i centres d'investigació de tot Europa en els diferents projectes que es desenvolupan, lligats a financiació de la UE, Fondos FEDER i INTERREG III, dins de l'espai Madeira-Azores-Canarias.

Finalment destacar que els eixos de desenvolupament sostenible de la Mancomunitat del sudest de Gran Canaria en els que es realitzan diferents actuacions son: Energia; Aigua; Agricultura; Residència; Medi ambient; Indústria; Investigació; Formació; Cultura i informació; Oci, Esport i salut; Turisme; Comerç; Colaboració i Desenvolupament.