12a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Consorci Comarcal d'Osona
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió energètica

 

El projecte Desendolla’t és un projecte interdisciplinari que té per objectiu promoure l'eficiència energètica i l'estalvi energètic en 21 centres d'ensenyament d'infantil i de primària públics d'Osona, així com promoure l'educació ambiental en el mateix sentit. Es tracta d'un projecte transversal entre el servei d'educació i l'Agència Local de l'Energia de Osona.