3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la conservació dels recursos naturals

 
S'ha habilitat un sistema de gestió integral del litoral basat en la seva gestió ambiental amb diferents programes de formació i sensibilització ambiental i l'incorporació de la iniciativa privada, com el sector hoteler, en aquests criteris de gestió. S'ha tingut en compte el disseny d'espais específics per a persones amb movilitat reduida en les zones de bany. Aixó va fer possible que a l'any 2002 s'obtingués la certificació ISO 14001 per a la platga de La Barrosa (renovada el 2004). A l'any 2004 s'inicia la certificació EMAS 2001 de la Casa Consistorial, la nau municipal d'obres i l'empresa Chiclana Natural S.A.