6a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Collado Villalba
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de l'ordenació del territori i la conservació dels recursos naturals

 
El projecte es presenta com la recuperació d'un espai natural d'aproximadament 40 Ha. en deficient estat de conservació que es trobava a mans privades des de 2001 i en el qual es pretenia construir 350 habitatges. L'Ajuntament, en entendre el valor natural de l'enclavament, va requalificar aquest espai com a terreny no urbanitzable protegit pel seu interès i valor paisatgístic i, després de diversos anys de negociacions, la Corporació va optar per la compra dels terrenys.

La seva contribució al desenvolupament sostenible rau en l'execució del projecte per si mateix i en la seva recuperació com a zona verda i major espai o parc públic existent a la localitat on es desenvolupen programes d'educació ambiental a diferents nivells, zones per a la pastura de bestiar, visites guiades, espais per a senderisme i esbarjo controlats.

Per tal de mantenir les zones de pastura en perfectes condicions, l'Ajuntament ha optat per adquirir ovelles d'una raça autòctona de Madrid (rubias del Molar), protegida i en perill d'extinció, de la que queden sols 1400 exemplars.

El jurat valora molt positivament el compromís de negociació i recuperació del terreny com a espai natural i de la fauna autòctona.