13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Santiago de Compostela
Finalista a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió de residus

 
Pel projecte "Tropa verde SCQ". L'objectiu del projecte és millorar els índexs de reciclatge, rebaixant els costos de la gestió de residus incentivant a reciclar mitjançant recompenses directes. El ciutadà pot registrar-se en un espai web i anar acumulant estrelles per portar residus als punts habilitats i canviar-les per premis i descomptes que atorguen els establiments de la ciutat patrocinadors.