3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Diputació de Córdoba
Premi a la ciutat més sostenible al projecte realitzat per ens locals supramunicipals

 
EL PROGRAMA “APOYO A INICIATIVAS DE AGENDAS 21 LOCALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CORDOBESES”
Es tracta d'un subprograma de suport a iniciatives A21L en municipis de Córdoba. Ha aconsseguit la participació de 57 municipis (el 77% del total) en l'adopció d'Agendes 21 i implantació d'un sistema de gestió ambiental. Actualment 31 municipis tenen acabada o està ja consensuat el seu Pla d'Acció Local cap a la sostenibilitat.