4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Diputació de Córdoba
Accésit a la ciutat més sostenible al projecte realitzat per ens locals supramunicipals

 
PLA DIRECTOR DE ESCOMBRARIES I RESTES D'OBRA
El Pla director, té com a objectivu reciclar, a mig termini, el 60% de les escombraries d'obres que es generan a la província. A través de la Diputació de Córdoba, s'ha dotat als municipis de la província d'un centre gestor dels residus d'obres i escombraries. La divisió de la província en 8 zones ha permés la creació de centres gestors molt adaptats a les necessitats dels municipis als que dona servei.