13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Finalista a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió energètica

 
Pel projecte "Corre o camina contra la pobresa energètica" que busca conscienciar la població sobre el consum energètic eficient i provocar un canvi de comportament energètic entre els participants. Tot això va acompanyat d'accions de conscienciació sobre l'ús de l'energia a la llar i sobre la pobresa energètica. El projecte ha contribuït també a la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.