11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Diputació de La Coruña
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
Ha resultat guanyadora del Premi Ciutat Sostenible a la categoria d'Aigua pel projecte de posada en valor de les conques fluvials del riu Mandeo per potenciar el desenvolupament sostenible d'un territori a partir de la valorització del recurs hídric, integrant sota una mateixa acció l'optimització l'ús de l'aigua a la conca i la millora de la qualitat de l'ecosistema fluvial.