4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Coslada (Madrid)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de l'eficiència energètica i energies renovables

 
PROMOCIÓ DE PROGRAMA ENERGÈTIC
Aquest programa energètic incluo:

1 Promoció d'instal·lacions d'energies renovables com:
· Instalació d'energia solar tèrmica en centres esportius.
· Instalació d'energia solar fotovoltaica en edificis municipals.
2 Realització d'una auditoria energètica en edificis municipals.
3 Realització d'una proposta d'ordenança per l'estalvi energètic i la promoció d'energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica.
4 Conveni amb l'Universidad Pontificia de Comillas pel foment de la realització de projectes de fi de carrera en materia d'estalvi, eficiència energètica i energíes renovables.