13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sant Just Desvern
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió energètica

 
Ha resultat guanyador en la categoria d'Eficiència energètica pel Pla d'Eficiència Energètica Municipal que s'han fet entre els anys 2011-2015. Aquest pla inclou actuacions en tres àmbits de treball: millores en la gestió energètica municipal, mesures d'estalvi energètic en instal·lacions i un procés d'aprenentatge organitzacional. S'ha aconseguit entre els anys 2013-2014 una reducció del consum energètic municipal d'un 15% respecte a l'any 2012 el que suposa una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de 420 tones. Les actuacions continuen amb l'objectiu de reduir un 25% el consum energètic en el període 2015-2019.