3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de St. Just Desvern (Barcelona)
Accésit a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

CONJUNT D'ACTIVITATS BASATS EN L'IMPLANTACIÓ DE LA AGENDA 21 LOCAL
Recollida selectiva i projecte de prevenció de residus, instal·lació de panels solars en senyals de tràfic, en les màquines de cobro de les zones blaves, plaques solars fotovoltàiques a l'escola Montseny, campanyes d'estalvi d'aigua, ordenança municipal d'aprofitament de pluvials, aprobació de les eines del conveni urbanístic que permeti la conservació de la vall de St. Just, neteja de rieras, així com en participació ciudadana i educació i participació de la ciutadanía. Publicació del butlletí Agenda 21, possada en marxa de l'Oficina Agenda 21, setmana de l'energía de St. Just, setmana de la movilitat sostenible.