2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Gijón
Menció especial a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la conservació dels recursos naturals

 
Fins a la data, ha fet possible la creació de "Huertos de Ocio", la repoblació de 4 finques, la erradicació de les espècies nocives no autóctones en una parcela, la recuperació de bosc autócton en dues parcel·les, les tales de seguretat i sanejament; així com la creació d'un observatori astronòmic, un apiari i la neteja de la llera del riu Peñafranca.