7a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Gozón
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de la gestió d'espais naturals

 

En aquesta edició, la Menció Especial en l'apartat de Recursos Naturals ha recaigut en l'Ajuntament de Gozón (Astúries) per les seves actuacions de millora i sensibilització mediambiental en l'entorn de Cap Peñas, declarat Paisatge Protegit el 1995. A fi d'esborrar la imatge de degradació i deixadesa que oferia aquesta localització, Gozón va impulsar el projecte de la millora mediambiental de la zona del Far de Penyes. Per a això va elaborar un Pla Estratègic d'actuacions encaminades a rebre d'una manera racional i sostenible el gran nombre de visitants de la zona, comunicant i divulgant els valors mediambientals més importants del territori. Així mateix, es van crear itineraris didàctics per afavorir una relació més sensible amb l'entorn, la regeneració vegetal de zones degradades i l'accessibilitat a zones de gran interès paisatgístic i ambiental. A més, l'obertura d'un Centre de Recepció de Visitants i d'Interpretació del Medi Marí de Penyes fomenta la conscienciació sobre el gran valor i fragilitat del mediambient.