6a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Diputació Provincial de Jaén
Premi a la ciutat més sostenible al projecte realitzat per ens locals supramunicipals

 
El projecte presentat al premi ha estat el programa Agenda 21 de la Diputació Provincial de Jaén, que comprèn les següents línies de treball:
Col·laboració amb els Ajuntaments de la província de Jaén, adherits al programa, en la confecció i definició de les seves Agendes 21 locals.
La col·laboració s'estén a la realització dels processos de diagnosi tècnica, i a la configuració, lideratge i posada en marxa de la "Xarxa de Municipis Sostenibles de la província de Jaén".

Informació, sensibilització i educació mediambiental.

Campanyes de caràcter provincial, dirigides a la Xarxa de Municipis Sostenibles i altres de més específiques; adaptades a diferents nivells educatius i culturals. Totes elles, buscant la participació ciutadana, des de la informació en la gestió mediambiental més pròxima als seus entorns.

Impulsió de projectes comuns: inversions mediambientals.

El Jurat va destacar l'activitat OLIVAR SOSTENIBLE, que en la realització d'activitats de formació i sensibilització en relació amb la sostenibilitat en l'olivar mitjançant l'actualització del nivell de competències dels treballadors i mitjançant el foment dels processos que afavoreixin la creació i estabilitat de l'ocupació.

El jurat ha valorat totes aquelles petites actuacions entorn de l'olivera, que permeten destacar i que posar valor en el singular, l'autòcton.