9a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Diputació de Jaén
Premi a la ciutat més sostenible en la gestió de
l'educació ambiental

 
El projecte d'educació ambiental presentat per la Diputació de Jaén es troba dins el marc del programa Agenda 21; apostant clarament per la sensibilització i educació ambiental dels seus ciutadans.

La complexitat que va suposar el canvi d'hàbits participatius en la ciutadania va fer que la informació i l'educació ambiental és la clau per a la comunicació bidireccional entre Administració i ciutadania. En aquest sentit es van realitzar campanyes de caràcter provincial dirigides a la Xarxa de Municipis sostenibles buscant la participació ciutadana des de la informació en la gestió ambiental del seu ambient més proper. S'han realitzat diferents campanyes educatives adreçades a la ciutadania en general, ja centres educatius i associacions en específic.

Dins de la línia de treball de l'Agenda 21 es van desenvolupar diferents activitats com ara el Premi de Medi Ambient, la creació de l'Equip Verd, la campanya "Aula verda tot l'any", tallers d'estalvi d'aigua i reciclatge i es va crear el Pla de millora d'entorns urbà, centrat específicament en els parcs urbans.

El projecte dels Ecoparcs té com a objectiu oferir nous serveis al ciutadà (itineraris saludables, educació ambiental ...) i canviar la percepció actual de les zones verdes amb al · licients addicionals com elements d'educació ambiental. D'aquesta manera, es va intentar canviar la concepció de les zones verdes implicant les entitats locals, conscienciant i impulsant la millora ambiental i fomentant entre els més joves el respecte a la natura a través de la biodiversitat. També es va aprofitar l'emplaçament per servir d'aparador de bones pràctiques ambientals: recollida selectiva, promoció de la biodiversitat ...

Els Ecoparcs recullen i reforcen els conceptes: gestió i manteniment sostenible de residus, educació ambiental, manteniment i conservació de la biodiversitat urbana i qualitat de vida i hàbits saludables. Com a activitat complementària es van instal · lar infraestructures per a la reforestació compostada repoblant amb plantes autòctones en determinades àrees del municipi.

La Diputació Provincial de Jaén va dur a terme aquest projecte amb 95 els municipis Jaén que segueixen l'Agenda 21. S'ha aconseguit la creació de 74 ecoparcs que informen de la importància i utilitat de mantenir el seu patrimoni natural i que contribueixen en gran manera a millorar la qualitat de vida dels ciutadans .