12a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de La Laguna
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 

Aquest municipi té la difícil tasca de compaginar el constant creixement de la ciutat amb l'escassetat de recursos hídrics, l'àmplia superfície del seu terme municipal i la seva complexa orografia. El seu projecte se centra en la cerca de noves fonts de captació, anticipació en la necessitat de compra excepcional d'aigua mitjançant programes de predicció meteorològica, millores en el sistema de clavegueram i en el control de les fugides.