2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de León
Menció especial a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la mobilitat, la contaminació acústica i la contaminació atmosférica

 
Per la creació dels "Centros de Oficios", amb l'objectiu final de promoure la fixació de les persones al territori evitant així el progressiu deteriorament del Centre Històric, i l'adecuació dels marges dels rius Torío i Bernesga, amb un carril verd, camins botànics i ornitològics i la creació de un centre d'educació ambiental i una escola-taller d'energíes renovables.