3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de León
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la mobilitat, la contaminació acústica i la contaminació atmosférica

 
Es destacable la participació de León en la Semana Europea de la Movilidad i la ampliació dels carrils-bici existents i la creació de carrils nous, així com l'increment de les zones peatonals. S'ha realitzat un estudi per a la localització de les zones Acústiques Saturades i s'ha portat a la pràctica un sistema d'inspecció d'espais amb activitat musical. Al mateix temps s'ha promulgat una ordenança municipal de protecció del medi ambient contra l'emissió de sorolls i vibracions. Totes aquestes accions han anat acompanyades de campanyes de comunicació, xerrades, conferències, i han estat evaluades mitjançant enquestes sobre la percepció per part dels ciutadans.