5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de León
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de la gestió dels residus

 
Durant l'any 2003 l'Oficina de Residus i Neteja Viària de la Regidoria de Medi Ambient va emprendre una intensificació de les campanyes informatives destinades a promoure la recollida selectiva, introduint també alguns canvis en la seva orientació:
- Mesures complementàries a la inserció de missatges en els mitjans de comunicació
- Important orientació cap al sector infantil
- Introducció de mesures "simpàtiques" a les campanyes.

Aquestes noves directrius, que gradualment s'han anat introduint, han portat a un esquema de campanya que, bàsicament, durant els anys 2005 i 2006 ha tingut el següent perfil:
a) Programació de dos cicles bàsics anuals, un d'orientat a tota la població del municipi i un altre específic per a escolars d'Ensenyament Primari. Amb independència d'aquestes campanyes principals, pel Centre Municipal d'Educació Ambiental Urbana "Entorno", també es donen altres cursos i tallers específics sobre reciclatge i recollida selectiva.

b) En el cicle orientat a la població en general, s'han complementat els missatges en mitjans de comunicació, tramesa, distribució de fullets, etc. amb la intervenció d'una caravana informativa, acompanyada per la mascota "Recifante", que durant dos o tres setmanes recorren tots els barris de la ciutat i, estacionant-se a les illes de recollida selectiva, informa i fa demostracions sobre la separació selectiva, distribuint petits regals i efectuant concursos entre els veïns congregats.

c) En el cicle orientat a la població escolar, inicialment s'ha lliurat a cada col·legi una col·lecció de contenidors per a recollida selectiva de vidre, paper, envasos lleugers i piles, integrant-se a un servei periòdic de recollida pels serveis municipals. Posteriorment, en campanyes anuals de cinc o sis setmanes de durada, "Recifante" visita els col·legis i anuncia el començament de la campanya, mentre distribueix petits obsequis amb el lema de la mateixa, s'imparteixen xerrades sobre les finalitats del reciclatge i es convoquen concursos, un de dibuix, per als més petits, i un altre de redacció, per als més grans. Al final hi ha samarretes amb "Recifante" per a tots i un premi, per als vuit millors en cada modalitat.