10a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Lleida
Premi a la ciutat més sostenible en la gestió de
l'educació ambiental

 
Pel desenvolupament a través de diferents programes com "Lleida en viu" de formació sobre diversitat per a escolars, "eco activitats" amb programa de sensibilització i formació ambiental de cap de setmana. El programa "eco entitats" o el programa "Horta de Lleida" amb visites guiades a explotacions agrícoles i ramaderes així com el desenvolupament de protecció i cultiu d'espècies autòctones.