1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de El Masnou (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de l'eficiència energètica

 
PLA D'ADECUACIÓ DEL ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE EL MASNOU PER A LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LLUMÍNICA I L'INCREMENT DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Aquest pla està en fase de execució amb algunes experiències ja desenvolupades en diferents carrers. Es tracta d'un procés obert a la colaboració ciutadana que busca l'implicació de tots els agents socioeconómics ja que l'actuació única de l'Ajuntament és clarament insuficient. Es valora especialment el fet de que s'avança a l'entrada en vigor (a Catalunya) del reglament que desenvolupa la legislació ambiental sobre la contaminació lumínica. Es pretén que l'entorn nocturn sigui millor per a les persones en les seves hores de descans, pero també per a la flora i fauna que realitzan la seva activitat en aquestes hores de foscor, al mateix temps que es promou l'eficiència energètica.