7a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Mataró
Premi a la ciutat més sostenible
en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 

El sistema de gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg municipal ha obtingut el 7è Premi Ciutat Sostenible en la categoria d'Agua. La implantació d'aquest procediment ha suposat un estalvi d'aigua superior al 40% del consum total dedicat al reg de zones verdes, principalment mitjançant l'aprofitament de l'aigua de pluja per al reg i l'ajust dels programes de reg a les condicions climatològiques. A més, aquest sistema aporta una extraordinària facilitat en la gestió del reg i una reducció del 90% del temps dedicat a tasques de manteniment.