5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Miño (A Coruña)
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de l'ordenació del territori i la conservació dels recursos naturals

 
Han realitzat tota una sèrie d'actuacions sobre el medi natural entre 2004 i 2006 com a:
- Segellament i clausura de l'abocador municipal
- Creació d'un punt net municipal 
- Regeneració ambiental de la platja gran (instal·lació d'un passeig de fusta al voltant de la mateixa amb observatoris ornitològics, eliminació de l'actual camp de futbol tornant el terreny a la maresma, millora de l'accessibilitat a les platges, etc.) es tracta del principal atractiu turístic del municipi pel que és essencial mantenir-lo en bon estat.
- Recuperació del riu mig, forma part de la recuperació del curs del riu Lambre. S'han regenerat els marges i s'han reconstruït els molins del riu mig. També s'han recuperat els tradicionals safareigs i fonts 
- Creació de dues noves estacions depuradores d'aigües residuals
- Rehabilitació de la rectoral per a la conservació i consolidació del patrimoni artístic (realitzada a través d'un taller d'ocupació per facilitar la inserció dels seus alumnes) 

CD-ROM amb el títol "Atles Ambiental Municipal" amb el lema "Coneix per valorar, actua per sustentar". Ofereix un viatge de coneixement per l'Ajuntament que va a ajuts a contribuir a la sostenibilitat.

Els objectius generals del CD són:
- Comunicar i divulgar coneixements sobre els components del territori municipal
- Mostrar i justificar els valors ambientals i paisatgístics que presenta el territori municipal fomentant les seves característiques ecològiques
- Conscienciar i sensibilitzar dels problemes ambientals que té el municipi (compartits amb els d'àmbit regional) i la seva relació amb els denominats globals
- Fomentar actituds que propiciïn una millor gestió dels recursos ambientals i paisatgístics
- Promoure la conscienciació de la necessitat d'una ordenació del medi urbà i rural compatible amb la qualitat de vida
- Fomentar pràctiques i actituds ambientals que contribueixin a una utilització racional dels recursos i una producció i gestió sostenible dels recursos

Instar la participació ciutadana mitjançant el subministrament de competències de tots i cada un dels individus per a la consecució del desenvolupament sostenible.