4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Motril (Granada)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de l'ordenació del territori i la conservació dels recursos naturals

 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA A LA CHARCA DE SUÁREZ
Motril es un municipi costaner amenaçat per la pressió urbanística, pel que les actuacions realitzades tenen un valor sobreafegit.

A l'any1996 s'iniciaren els treballs per a protegir aquesta àrea del municipi, procés que va acabar a l'octubre de 2000 amb la publicació en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de l'acord de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, on es reflecteix la modificació definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril a l'àrea de la Charca Suárez.

Posteriorment a l'any 2003 es va aprobar l'actual Pla que recull l'ampliació de l'aiguamoll i la creació d'un preparc a la zona llindant, que permeti la connectivitat de l'espai.
Paral·lelament al complex procés de desclasificació dels sòls urbans i urbanitzables de l'àrea natural, l'ajuntament ha comprat aquest terrenys per a poder assegurar-ne l'adequada conservació.