13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Noain-Valle de Elorz
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de l'educació ambiental

 
Pel projecte del "Parc dels sentits" en el qual s'han realitzat jornades, xerrades i cursets sobre les temàtiques que són objecte de treball en aquest espai: Jardineria, agricultura i horticultura ecològiques, construcció bioclimàtica, energies renovables, eficiència i estalvi, reciclatge, salut i alimentació natural, mobilitat sostenible, canvi climàtic, ecosistemes naturals, inserció sociolaboral, agenda local 21, música, fires, exposicions i un llarg etcètera amb molt bona acollida entre el públic.