3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Noain - Valle de Elorz (Navarra)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
El projecte ha aconsseguit la reutilització de l'aigua de les piscines municipals quan aquesta té de renovar-se. Aixó es possible gràcies al sistema de decloració aplicat que permet utilitzar l'aigua procedent de la renovació per a regar zones verdes. Aquest sistema, junt amb les millores aplicades al sistema de reg, han fet possible un estalvi de 17,200 m3 d'aigua. S'ha treballat també en el diseny de zones verdes amb criteris d'eficiència en el consum d'aigua, predominant les plantacions arbustives /arbórees i utilizant el reg intel·ligent per goteix o subterràni (per la gespa).