12a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Pamplona
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 
La seva modèlica trajectòria de tractament integral de la sostenibilitat en l'àmbit municipal que ha desenvolupat en els últims anys. S'ha desenvolupat en diferents àmbits com: la gestió i reducció de residus, el cicle integral de l'aigua, la mobilitat i lluita contra el canvi climàtic, gestió de tràfic, seguretat, eficiència i estalvi energètic, educació ambiental, etc. Els resultats obtinguts avalen l'èxit del seu treball.