9a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Pamplona
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de la gestió energètica

 
La construcció de la Ciutat Esportiva de Sant Jordi és el primer edifici zero emissions de Pamplona i demostra que la seva existència i manteniment és possible. El Consistori pamplonès persegueix altres fins ambientals com el fre de la demanda i la reducció del consum energètic de la ciutat.

L'àrea de Projectes Estratègics de l'Ajuntament de Pamplona i l'empresa adjudicatària TYM Energia plantegen com a objectiu aconseguir el disseny d'edificis municipals amb zero emissions i baix consum energètic a més de fomentar l'ús d'energies netes. De forma secundària, es pretén també servir d'exemple per a futurs projectes de creació d'edificis sostenibles. Per això es va disposar de subvencions estatals.

Les instal · lacions disposen d'un sistema de control i gestió centralitzats que minimitza despeses i millora la supervisió. Per dur a terme l'estratègia s'ha tingut en compte criteris i recursos mediambientals i de sostenibilitat: aprofitament solar, instal · lacions per a energia solar tèrmica i fotovoltaica ... S'han dissenyat de manera sostenible els patis interiors i la llum natural, les façanes i els seus sistemes de adequació tèrmica, la racionalització del consum d'aigua calenta sanitària, els equips de climatització independents i sistemes de regulació del flux lluminós.

S'han instal · lat sistemes d'alt rendiment energètic com una bomba de calor, una caldera de biomassa, energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta i escalfament de la piscina. Aquest lloc també disposa d'energia solar fotovoltaica connectada a una pantalla de visualització de dades situada al vestíbul de l'edifici.

A més de facilitar un espai amable que facilita la relació social i la pràctica esportiva, la Ciutat Esportiva és una àrea que fomenta l'ús de les energies netes: concentra quatre tipus diferents d'energies renovables aportant una funció educativa i didàctica en la societat i servint de exemple per a futurs projectes. El resultat d'aquest projecte és un edifici de Zero emissions i qualificació energètica A.