11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Puerto del Rosario
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 
Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha estat la ciutat guanyadora en la categoria de Ciutat Sostenible pel desenvolupament del "Pla estratègic de desenvolupament sostenible" que implica a gran part de les institucions i associacions locals. Aquest pla ha desenvolupat accions en reducció de consum elèctric en enllumenat amb mesures de reducció, així com en instal·lació de plaques solars per a la producció d'energia.

Les accions de conscienciació s'han centrat en la reducció del consum d'aigua, la instal·lació de bombetes de baix consum. El conjunt del pla realitza accions sobre reducció d'impostos de circulació a vehicles amb baixes emissions, reducció en les taxes per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, recollida d'oli usat domèstic, plans de reducció d'ús de bosses de plàstic, reducció d'ús de paper en accions de bustiada, accions de recollida selectiva i de plantació d'arbres entre moltes altres que mostren el fort compromís del municipi i els seus ciutadans en el desenvolupament sostenible.