2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sabadell (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la conservació dels recursos naturals

 
ORDENACIÓ, RECUPERACIÓ I CREACIÓ D'ESPAIS NATURALS
La recuperació dels marges del riu Ripoll, la millora dels accessos al riu, l'establiment de diferents espais de passeig i descans, la restauració de fonts, juntament amb la reordenació d'alguns horts d'oci i la creació i manteniment d'ambiente aquàtics gràcies a l'aport d'una làmina d'aigua constant.