3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sangüesa - Zangoza (Navarra)
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA CIUTAT DE SANGÜESA
No s'han buscat idees revolucionaries, sino possar en marxa solucions i mides que responguessin a necessitats reals de la població i que puguessin realitzar-se de forma viable. Han fet actuacions de caràcter social i econòmic com: l'associació REDPLENA amb la finalitat de crear més i millors llocs de feina, programa de contratació protegida d'empleats municipals amb risc d'exclusió social, cursos de formació ocupacional. Han realitzat actuacions ambientals destacades: millora de l'impacte visual dels contenidors de recollida selectiva en el casc históric, zona peatonal de carrers i reordenació del trànsit, piscina climatitzada utilitzant energía solar i ús de noves tecnologíes per a la senyalització vial. Ha realitzat també campanyes de comunicació i sensibilització per a la sostenibilitat i la Campanya de movilitat sostenible per a Sangüesa.