8a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

La Aldea de San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria)
Premi a la ciutat més sostenible en
la gestió dels residus

 
Aquesta candidatura ha estat valorada molt positivament pel jurat dels premis Ciutat Sostenible pel fet d'involucrar en la gestió de residus a tot un sector econòmic, el sector agrícola, amb una forta implantació en la seva àrea i amb unes necessitats concretes. Així, a més del vector residus, es treballa la vessant social i econòmica de la gestió de residus que permet conscienciar els ciutadans en comportaments cívics en altres activitats. A més és perfectament traslladable a altres zones amb característiques similars ja que les seves actuacions s'han centrat en:
- Contribuir a la dinamització i desenvolupament socioeconòmic del municipi.
- Millorar condicions de salubritat i higiene d'explotacions agrícoles i el seu entorn, gestionant els seus residus i eradicant la plaga de la mosca blanca.
- Recuperar producció agrícola i estructura del mercat laboral local.
- Arrossegar i estimular a altres subsectors relacionats, com el del transport.
- Formar sobre l'ús de bones pràctiques agràries en les explotacions.
- Millorar la gestió dels residus agrícoles.