5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Santander
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de la gestió dels residus

 

"Un any en verd" és una novedosa iniciativa de conscienciació ciutadana impulsada per l'Ajuntament. Durant dotze mesos es desenvoluparan campanyes de sensibilització sobre temes concrets que afecten la qualitat mediambiental de la ciutat i el seu entorn.

Conscients que l'educació és fonamental per crear una "cultura ambiental" entre els veïns neix aquest programa que pretén mitjançant una sèrie de campanyes, independents però interrelacionades entre si, potenciar la sensibilització dels veïns del municipi en material ambiental, centrant-se en aquells aspectes de la recollida de residus i la neteja viària que generalment passen inadvertits.

La singularitat d'aquesta actuació arrela que es tracta d'una campanya d'educació a peu de carrer, amb un tracte directe amb el veí que permet a més de sensibilitzar, conèixer l'opinió dels veïns en matèria ambiental i apropar les diverses problemàtiques dels serveis de neteja als usuaris.

Gran part dels municipis disposa ja d'una tecnologia avançada per al servei de recollida de residus urbans i de neteja viària, tanmateix el que és més difícil d'aconseguir és una ciutadania que faciliti la tasca dels serveis de neteja i minimitzi costos, no solament econòmics sinó també ambientals i socials.

(Fins al moment s'han desenvolupat 6 actuacions completes)