2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Consorci per a la Gestió dels Residus de La Segarra (Lleida)
Premi a la ciutat més sostenible al projecte realitzat per ens locals supramunicipals

 
Es recull porta a porta la fracció orgànica, el paper i cartró, els envassos i la part no reciclable i es realitzan actuacions individualitzades amb els grans productors i els comerços. S'ha fomentat la participació de tots els agents socials, des de Cáritas a les associacions de veïns i comerciants, blocs de pisos o centres de la tercera edad.