2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sevilla
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de l'eficiència energètica

 
PROMOCIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES
S'ha valorat la larga trajectoria en la promoció de les energíes renovables i en les campanyes de concienciació pública. A 1998 es va crear l'Agencia de la Energía de Sevilla, que ha elaborat dos plans energètics. Amb el seu projecte "Sevilla Ciudad Solar", s'ha convertit en la primera ciutat espanyola en comercialització d'energía elèctrica produida per plaques solars. Actualment hi ha un total de 23 instal·lacions d'aquestes característiques en edificis públics i la previsió es que abans d'acabar el 2004 aquesta xifra arribi a les 53 instal·lacions.