6a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sevilla
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la mobilitat, la contaminació acústica i la contaminació atmosférica

 

La xarxa ciclista s'ha concebut com un element fonamental del Sistema General Viari de la ciutat, aprofitant les ideals condicions topogràfiques de la ciutat i un clima benigne durant la major part de l'any. Un dels objectius essencials ha estat aconseguir que la bicicleta s'aliï funcionalment amb altres mitjans de transport diferents del cotxe, especialment amb el transport públic, augmentant la mobilitat en el que s'ha donat en anomenar l'"aliança ambiental" (bici+vianant+transport públic) facilitant una intermodalitat efectiva entre tots ells.

S'ha dissenyat i construït, gairebé en la seva totalitat, una xarxa de "carrils bici" de 77 quilòmetres de longitud, que dóna cobertura a tota la ciutat, connectant els barris perifèrics amb el centre.

La planificació d'una estratègia comuna per a tota la ciutat és imprescindible. Amb això s'eviten els problemes d'infradotació i el de possible saturació. No es tracta de construir carrils en tots els llocs, sinó d'integrar la bicicleta, com a mitjà de transport competitiu i segur, al sistema urbà de mobilitat.

El jurat ha valorat especialment el tractar-se d'una actuació valenta en haver-se plantejat una intervenció integral, això no és gens fàcil, a més que els resultats obtinguts estan sent molt positius.