13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Finalista a la ciutat més sostenible en l'àmbit de l'educació ambiental

 
Pel projecte "A Sant Feliu, fem un pas mes" el qual té dos grans objectius: Potenciar la posada en marxa i vetllar pel compliment de polítiques municipals que afavoreixin un desenvolupament sostenible de la ciutat i promocionar la cultura de la sostenibilitat entre els diferents sectors de la població de Sant Feliu de Llobregat.