1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Teulada (Alicante)
Menció especial a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

IMPLANTACIÓ DE L'AGENDA 21 LOCAL
Es tracta de l'implantació de la A21 L en un municipi de la costa, amb una gran part de la població, empadronada, d'origen estranger. El projecte presenta aspectes interessants, com el que tot el procés d'implantació té com a base un estudi inicial socioeconómic de la població, la conclusió del qual va aconsellar (degut a la seva dependència del turisme) iniciar la A21L. En ella s'oponssen al creixement desorganitzat de les poblacions costeres i ordenar el creixement urbanístic seguint pautes ambientals. Cal destacar l'utilització dels serveis que les noves tecnologíes possen a la nostra disposició.