3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Tineo (Asturias)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la conservació dels recursos naturals

 
El Proyecto de Recuperación Integral de las Cuencas Fluviales de Tineo (PRCIF) mostra que s'enten el riu com un element dinamitzador del territori. S'han obert les sendes fluvials i s'han clarejat els màrges per permetra l'accés de persones, tenint en compte la capacitació d'espais per a persones de movilitat reduida. La recuperació d'antigues estructures de reg ha permés que s'hagin convertit en piscifactoríes naturals. S'han otorgat ajudes als propietaris de molins hidràulics per a la seva restauració a condició de que s'obrin al públic amb finalitats didáctiques i turístiques.