5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de TINEO (Oviedo)
Premi a la ciutat més sostenible
per haver desenvolupat una actuació ambiental innovadora

 
La llacuna d'El Arenero és el resultat d'una antiga pedrera d'àrids que es va abandonar en els anys 70, el cràter format al terreny es va anar omplint d'aigua procedent de manantials i vessaments donant lloc a una llacuna que manté l'aigua tot l'any. En estar abandonada es va anar convertint a poc a poc en un escombriaire. Malgrat aquest deteriorament en l'època estival era utilitzat pels ciutadans com a zona de bany.

A causa dels consegüents riscs per a la salut i el desastrós estat ambiental, l'ajuntament va començar a treballar per recuperar tota aquesta zona.

Es destaca la implicació d'una entitat d'àmbit social al costat de l'administració local com un dels aspectes més destacables d'aquesta actuació, ja que s'ha aconseguit unir l'esforç de diferents administracions amb la tasca de voluntariat d'un col·lectiu sense ànim de lucre en una finalitat bàsicament social.

El projecte inicial de creació d'una llacuna on poder practicar la pesca arrenca de l'any 2001. Després d'una sèrie d'avatars polítics es va detenir el procés que es va reiniciar el 2003, començant a executar-se les obres el gener de 2004. Les tasques es van executar en diverses fases:
1)  Accions encaminades a la regeneració de les aigües i el seu entorn. Neteja del fons de la llacuna de residus de grans dimensions (alguns vehicles) En els voltants es van netejar diversos abocadors il·legals. Instal·lació d'una tanca perimetral.
2) En el 2005, creació d'una àrea recreativa annexa, millora dels camins d'accés i altres obres menors. Instal·lació d'una caseta de fusta per al seu ús com a magatzem i banys públics.
3) Es va dotar a l'àrea de mobiliari urbà a la zona de descans.

Les obres van ser finançades per la Viceconselleria de medi ambient 42%, la Conselleria de medi rural 48% i l'ajuntament 6%, LEADER PLUS 3% i Associació de pescadors 1%.